Urząd Miejski w Tykocinie

 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwiajania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2015 roku

- wzór oferty

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O NABORZE OSÓB BEZROBOTNYCH DO PROJEKTU W RAMACH 2014 - 2020