Urząd Miejski w Tykocinie

 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwiajania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2015 roku

- wzór oferty