Fundusze Europejskie
 
Gmina Tykocin do 2004 roku korzystała z tzw. pomocy przedakcesyjnej, czyli środków finansowych przeznaczonych dla krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD i PAOW (Program Aktywacji Obszarów Wiejskich. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. mogliśmy wciąż wykorzystywać przyznaną nam pomoc przedakcesyjną, a dodatkowo, jako pełnoprawny członek Unii, otrzymaliśmy nowe możliwości wsparcia. W okresie programowania 2004 – 2006 Gmina realizowała projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Operacyjnego – Rolnictwo.
Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania, w ramach którego zostało przyznane wsparcie na rozwój poszczególnych regionów oraz rozwój zasobów ludzkich. Aktualnie Gmina Tykocin pozyskuje środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodana: 16 kwiecień 2010 00:00

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2010 11:29