.

 

Dni Tykocina - 570 Rocznica nadania praw miejskich (maj 1995 r.)

INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

Na szlaku królów. Gmina Tykocin zajmuje powierzchnię 20 730 ha, mieszka w niej 6 940 osób, jest położona nad rzeką Narew, częściowo na terenie Narwiańskiwgo Parku Narodowego, w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na skraju Puszczy Knyszyńskiej, w odległości 27 km od Białegostoku (dojazd od szosy Białystok-Warszawa). Charakteryzują ją bogata historia, liczne zabytki, piękna przyroda i tradycje ludowe.

. 

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, z połowy XVIII w., jednonawowy, z rzędami kaplic

Raj dla przyrodników i turystów. Ze względu na długość rzek (38 000 mb) i starorzeczy (ok. 139 ha), gmina jest znakomitym miejscem do rozwoju turystyki i agroturystyki. Na atrakcyjność oferty turystycznej wpływają przede wszystkim czyste środowisko naturalne, bogactwo flory i fauny, malownicze krajobrazy, wiekowe lasy, blisko 600-letnie miasto. Dzięki tym licznym walorom gminę Tykocin odwiedza corocznie ok. 40 000 turystów. Znajdują wypoczynek w kontakcie z dziewiczą przyrodą, bawią przejazdem lub zatrzymują się w hotelach, w kwaterach agroturystycznych bądź pod namiotem.

. 
Nad brzegami Narwi. Fot. Anna Worowska


INFORMACJA GOSPODARCZA

Dbałość o ekologię. Dzięki działaniom Rady Miejskiej dokonano modernizacji dróg, gmina została w pełni stelefonizowana, przebudowana została linia energetyczna i wodociągowa. Szczególną troską gminy są sprawy ekologii, a wymiernym efektem podjętych działań w tym kierunku była budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, którą uruchomiono w 1998 r. Obecnie miasto Tykocin jest skanalizowane w 80%.

. 
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie

Tradycje rolnicze. Rolnictwo - dominujące w Gminie Tykocin - charakteryzuje się wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej i korzystną strukturą własnościową, znacznymi zasobami majątku produkcyjnego, długoletnimi tradycjami intensywnej produkcji rolniczej. Są to solidne podstawy rozwoju rolnictwa w gminie.
Dniem targowym jest wtorek. Place targowe w Tykocinie: przy ul. Stary Rynek i na terenie dawnej bazy SKR-u.

Dodana: 12 wrzesień 2007 12:09

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2007 12:09