Burmistrz urzęduje w godzinach:
od 730 - 1530 poniedziałek - piątek

Terminy przyjęć interesantów:
dzień tygodnia: wtorek, czwartek
w godzinach: od 800 - 1200
Terminy przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:
dzień tygodnia: wtorek w godzinach: od 800 - 1200
czwartek w godzinach: od 8 00 - 1200 i od 1530 - 1630
Z-ca burmistrza urzęduje w godzinach:
od 730 do 1530 poniedziałek - piątek


Przewodniczący Rady Miejskiej
terminy przyjęć interesantów:
dzień tygodnia: piątek
w godzinach: 1300 - 1500
 
 
Adres Urzędu:

Urząd Miejski W Tykocinie
ul.
11 Listopada 8

16 – 080 Tykocin

tel/ fax (085) 718 16 27

tel/fax  (085) 718 75 07

 
 
 
Nr konta Urzędu Miejskiego
 
Bank Spółdzielczy w Białymstoku O/Tykocin 43 8060 0004 0710 1717 2000 0010

 

Dodana: 12 wrzesień 2007 00:00

Zmodyfikowana: 10 marzec 2014 09:50