Urząd Miejski w Tykocinie

 

  

 

 

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Gmina Tykocin podpiasała umowe na dofinansowanie operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin. (więcej)

     Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary-Łaziuki (gm. Tykocin). (więcej)

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO